Canon in D - Johann Pachelbel soạn cho violin và phần đệm Piano

Canon in D - Johann Pachelbel soạn cho violin và phần đệm Piano

  • Nhạc cụ : Bộ dây
  • Thể loại : Nhạc pop
  • Tác giả : Johana Pachelnel
  • Mã bài hát : 629
  • 4 Trang
  • Nghe thử Dừng lại

Canon cung Rê trưởng (tên gốc Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo, nghĩa là Bản luân khúc cung Rê trưởng cho ba đàn vĩ cầm  và Piano cho phần đệm.