Kiến thức tổng hợp

Có tất cả bao nhiêu âm giai trong âm nhạc ?

  • Jan 07.2024
  • Đăng bởi Admin
Có tất cả bao nhiêu âm giai trong âm nhạc ?
Theo bạn có tất cả bao nhiêu âm giai trong âm nhạc

Có bao nhiêu âm giai trong âm nhạc trên thế giới?

Đây là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì không có một định nghĩa chung nhất về âm giai. Âm giai là một tập hợp các nốt nhạc được sắp xếp theo một quy luật nào đó, thường là theo khoảng cách giữa các nốt. Tuy nhiên, quy luật này có thể khác nhau tùy theo văn hóa, lịch sử và phong cách âm nhạc.

Một số người cho rằng chỉ có 12 âm giai trong âm nhạc phương Tây, đó là các âm giai chính (major) và thứ (minor) được xây dựng trên 12 nốt của dãy âm thanh cromat. Nhưng thực tế là có nhiều âm giai khác được sử dụng trong âm nhạc phương Tây, chẳng hạn như âm giai pentatonic (5 nốt), âm giai blues (6 nốt), âm giai lydian (7 nốt), âm giai phrygian (7 nốt), v.v...

Ngoài ra, có rất nhiều âm giai trong âm nhạc các nền văn hóa khác, ví dụ như âm giai raga trong âm nhạc Ấn Độ, âm giai maqam trong âm nhạc Ả Rập, âm giai gamelan trong âm nhạc Indonesia, v.v... Mỗi loại âm giai này có những đặc điểm riêng, không chỉ về số lượng và khoảng cách các nốt, mà còn về cách biểu diễn và sử dụng.

Vì vậy, không thể đếm chính xác được có bao nhiêu âm giai trong âm nhạc trên thế giới. Có thể nói rằng số lượng này là vô hạn, bởi vì con người luôn sáng tạo ra những điều mới mẻ trong nghệ thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là hiểu được ý nghĩa và vai trò của các âm giai trong việc tạo ra những bản nhạc độc đáo và đẹp mắt.

Âm giai là một dãy các nốt nhạc được sắp xếp theo một quy luật nhất định, thường là từ cao đến thấp hoặc ngược lại. Âm giai được dùng để tạo ra các điệu nhạc, các bản hòa âm và các cảm xúc khác nhau trong âm nhạc.

Các loại âm giai phổ biến

Có rất nhiều loại âm giai khác nhau, nhưng chúng ta có thể phân loại chúng theo hai tiêu chí chính: số nốt nhạc trong một quãng tám (octave) và khoảng cách giữa các nốt nhạc.

Theo số nốt nhạc trong một quãng tám, chúng ta có thể phân biệt các loại âm giai sau:

- Âm giai 5 nốt: Là âm giai chỉ có 5 nốt nhạc trong một quãng tám, ví dụ như âm giai Pentatonic (Ngũ cung) hay âm giai Blues.

- Âm giai 6 nốt: Là âm giai có 6 nốt nhạc trong một quãng tám, ví dụ như âm giai Thứ (Minor) hay âm giai Cung (Major).

- Âm giai 7 nốt: Là âm giai có 7 nốt nhạc trong một quãng tám, ví dụ như âm giai Đô trưởng (C Major) hay âm giai La thứ (A Minor).

- Âm giai 8 nốt trở lên: Là âm giai có 8 nốt nhạc hoặc nhiều hơn trong một quãng tám, ví dụ như âm giai Chromatic (Động cung) hay âm giai Whole Tone (Toàn cung).

Theo khoảng cách giữa các nốt nhạc, chúng ta có thể phân biệt các loại âm giai sau:

- Âm giai đều: Là âm giai có khoảng cách giữa các nốt nhạc là bằng nhau, ví dụ như âm giai Chromatic (Động cung) hay âm giai Whole Tone (Toàn cung).

- Âm giai không đều: Là âm giai có khoảng cách giữa các nốt nhạc là khác nhau, ví dụ như âm giai Đô trưởng (C Major) hay âm giai La thứ (A Minor).

Số lượng âm giai có thể tạo ra.

Để xác định số lượng âm giai có thể tạo ra, chúng ta cần biết hai yếu tố sau:

- Số lượng nốt nhạc khác nhau trong một quãng tám. Trong hệ thống Châu Âu, chúng ta có 12 nốt nhạc khác nhau trong một quãng tám, từ Đô đến Si.

- Số lượng bậc của một âm giai. Bậc của một âm giai là số lượng nốt nhạc được sử dụng trong một quãng tám của âm giai đó.

Với hai yếu tố trên, chúng ta có thể sử dụng công thức sau để tính số lượng âm giai có thể tạo ra:

Số lượng âm giai = 12^Số lượng bậc

Ví dụ, nếu chúng ta muốn tạo ra một âm giai 5 nốt, chúng ta có thể chọn 5 nốt nhạc bất kỳ trong 12 nốt nhạc khác nhau, và có thể sắp xếp chúng theo bất kỳ thứ tự nào. Do đó, số lượng âm giai 5 nốt có thể tạo ra là:

Số lượng âm giai 5 nốt = 12^5 = 248.832

Tương tự, chúng ta có thể tính số lượng âm giai khác nhau với số lượng bậc khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các âm giai đều phổ biến hoặc có ý nghĩa trong âm nhạc. Một số âm giai chỉ được sử dụng trong một số thể loại nhạc cụ thể, hoặc chỉ là các biến thể của các âm giai khác.

Kết luận.

Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích khái niệm âm giai, các loại âm giai phổ biến và cách xác định số lượng âm giai có thể tạo ra. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về âm giai và cách sử dụng chúng trong âm nhạc.

Trong âm nhạc, âm giai là một tập hợp các nốt nhạc được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, tuân theo một quy luật nhất định. Âm giai chính là một loại âm giai phổ biến nhất, được sử dụng trong nhiều thể loại nhạc khác nhau. Âm giai chính có hai dạng cơ bản là âm giai trưởng và âm giai thứ, tương ứng với hai loại hợp âm chính là hợp âm trưởng và hợp âm thứ.

Âm giai trưởng là âm giai có cấu tạo gồm bảy nốt nhạc, trong đó có hai khoảng tăng cách đều là một nửa cung (hay còn gọi là bán cung) và năm khoảng tăng cách đều là một cung (hay còn gọi là nguyên cung). Khoảng cách giữa hai nửa cung là bốn nguyên cung. Ví dụ, âm giai Đô trưởng có các nốt nhạc là Đô - Rê - Mi - Fa - Son - La - Si - Đô, trong đó khoảng cách giữa Mi và Fa, và Si và Đô là một nửa cung, còn các khoảng cách khác là một cung.

Âm giai thứ là âm giai có cấu tạo gồm bảy nốt nhạc, trong đó có ba khoảng tăng cách đều là một nửa cung và bốn khoảng tăng cách đều là một cung. Khoảng cách giữa hai nửa cung liên tiếp là ba nguyên cung. Ví dụ, âm giai La thứ có các nốt nhạc là La - Si - Đô - Rê - Mi - Fa - Son - La, trong đó khoảng cách giữa Si và Đô, Fa và Son, và Son và La là một nửa cung, còn các khoảng cách khác là một cung.

Từ hai dạng âm giai chính trên, ta có thể tạo ra các biến thể khác bằng cách thay đổi cao độ của một số nốt nhạc. Ví dụ, âm giai Đô trưởng biến hóa thành âm giai Đô thứ bằng cách hạ cao độ của Mi và Si xuống một nửa cung. Âm giai La thứ biến hóa thành âm giai La trưởng bằng cách nâng cao độ của Đô, Fa và Son lên một nửa cung.

Như vậy, ta có thể kết luận rằng có vô số âm giai chính trong âm nhạc, tùy thuộc vào việc chọn gốc âm (hay còn gọi là quãng) và biến hóa các nốt nhạc. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc học tập và sáng tác, người ta thường chỉ sử dụng 15 âm giai chính thông dụng nhất, gồm 7 âm giai trưởng (Đô, Sol, Rê, La, Mi, Si, Fa#) và 7 âm giai thứ (La, Rê, Sol, Đô, Mi, Si, Fa). Các âm giai chính khác có thể được coi là các biến thể của 15 âm giai này.